BLACK PLACEMAT - CDTL3092 - CDTL3092

Call
Code : CDTL3092
Finishing/ Colors : Black lacquer
Material : MDF
Dimention (cm) : Customize
MOQ : 300
OEM ability : Yes
Quantily :
More info
Tags:
Ý kiến khách hàng
Điểm đánh giá